NNV

HANDELSBETINGELSER

Produktinformation

www.nordiskvillaventilation.dk oplyses produkterne væsentligst egenskaber. For yderligere oplysninger kontakt os venligst via telefon eller mail.

Priser

Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende og køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist inklusiv moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på nordiskvillaventilation.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra nordiskvillaventilation.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til nordiskvillaventilation.dk om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindene aftale mellem køber og nordiskvillaventilation.dk er først indgået, når en ordrebekræftelse er afsendt fra nordiskvillaventilation.dk.

Ansvar og garanti

Vi har valgt at linke til forskellige relevante hjemmesider. Disse hjemmesider er uden for Nordisk Villa Ventilations kontrol og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig for indholdet af disse sider.

Nordisk Villa Ventilation er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelserne eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse heraf eller forhold som ligger uden for Nordisk Villa Ventilations kontrol eksempelvis krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art herunder strejke og lockout eller lignende.

Nordisk Villa Ventilation afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Fortrydelsesret

Som køber hos Nordisk Villa Ventilation har du naturligvis fortrydelsesret. Såfremt varen tilbageleveres i ubrugt og ubeskadiget tilstand og i orginal emballage inden for 14 dage efter afgivelse af ordre, tilbagebetaler Nordisk Villa Ventilation det modtagne beløb. Du kan også anvende din fortrydelsesret ved at nægte modtagelse af varen ved ankomsten.

Varen der returneres ufranco eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

Generelt

Hjemmesiden www.nordiskvillaventilation.dk drives af firmaet :

Nordisk Villa Ventilation Aps

Bødkervej 1

9300 Sæby

CVR nr 31 42 75 25

Telefon + 45 23 90 17 10 eller e-mail info@nordiskvillaventilation.dk'

Links

PBS Pengeinstitutternes Betaling Service www.pbs.dk

FDIH Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk